Kata Gandi Nama Diri


Kata ganti nama diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama dan terbahagi kepada:

Kata ganti nama diri
Penggunaan
Contoh
Ayat contoh
Pertama
Digunakan untuk menggantikan nama diri orang yang bercakap.

aku, saya, beta, patik, hamba,kita,kami
Saya murid Tahun 1A.
Kedua
Digunakan untuk orang yang dilayan atau diajak bercakap.
awak, anda, kamu, engkau, saudara, saudari,kalian
Kamu hendak pergi ke mana?” tanya Mei Ling kepada rakan-rakannya.

Ketiga
Digunakan bagi orang yang dicakapkan.
dia, mereka, beliau, baginda, -nya
Mereka sedang bersenam di padang.


1 Response to "Kata Gandi Nama Diri"

  1. Jeslyn Chan Says:

    Good Job

Post a Comment