Kata Nama Am

Kata nama am ialah kata yang digunakan untuk menyatakan orang, binatang, benda dan tempat secara umum. Kata nama am ditulis dengan huruf kecil kecuali pada permulaan setiap ayat. Contoh kata nama am adalah seperti berikut:


Kumpulan
Contoh
Ayat contoh
orang
Ayah, ibu, adik, guru, doktor, pesakit

Doktor sedang merawat pesakit.
binatang
Lembu, kambing, anjing, buaya, ular

Kambing sedang makan rumput di padang.
benda
Pen, pensel, radio, televisyen, meja, kerusi

Kerusi ini diperbuat daripada kayu.
tempat
Perpustakaan, padang, bilik, kantin, dewan.

Murid-murid sedang membaca buku di perpustakaan.

0 Response to "Kata Nama Am "

Post a Comment