Kata Kerja


Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menerangkan perbuatan yang dilakukan. Kata kerja terbahagi kepada:

Kata Kerja Transitif
Penggunaan
Ayat Contoh

Membuang sampah, mengayuh basikal, memandu kereta
Kata kerja yang mesti diikuti objek untuk melengkapkan maksudnya.

Lily sedang membuang sampah ke dalam tong sampah.
Kata Kerja Tak Transitif

Penggunaan
Ayat Contoh
makan, pulang, berenang, menari
Kata kerja yang tidak memerlukan objek dan boleh berdiri sendiri dalam ayat.

Kelvin sedang berenang.

0 Response to "Kata Kerja"

Post a Comment