ikatan yang kemasikatan yang kemas serta betul

2 Response to "ikatan yang kemas"

  1. Choonyoke Chen Says:

    Murid-murid yang berjaya membuat ikatan yang kemas ini telah menguasai kemahiran ini.

  2. CHUA MOI HONG Says:

    well done!

Post a Comment