poster kumpulan

murid-murid sedang bekerjasama untuk menyiapkan poster kumpulan masing-masing


poster yang telah siap bagi kumpulan 8

1 Response to "poster kumpulan"

  1. Lee Soo Wa Says:

    Nampaknya murid-murid berasa seronok menjalankan aktiviti. Tentunya proses P&P cikgu menarik.

Post a Comment